Lid of donateur worden


Meldt u aan als lid of donateur van speeltuin Kindervreugd door de gegevens in te vullen.

Inschrijfformulier voor alle speeltuinen van Beverwijk. Zowel lidmaatschap als donateurschap.

Een lidmaatschap kost in 2019  19,00 per jaar per gezin.
Als u als lid betaald heeft krijgt u een pasje en u kunt vervolgens in alle speeltuinen in Beverwijk gaan spelen. Donateur bent u voor minimaal  5,00 per jaar.

 

Houdt er rekening mee dat de kinderen gevraagd kan worden of zij lid zijn. Bij een bezoek aan alle speeltuinen dient u het pasje mee te nemen.

Wilt u lid of donateur worden:

Vul a.u.b. al de gevraagde gegevens in

Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode

Plaatsnaam

Telefoonnummer

Speeltuin

Kindervreugd

Kleinkinderen:

Indien u lid wilt worden voor de kleinkinderen, kunt u in de plaats van de naam voor het eerste kind XXXX invullen.

Naam:               Geslacht:       Geboortedatum:

Hoe wilt u uw lidmaatschap betalen.

Maakt u zelf een bedrag van € 19,00 over op bankrekening NL61RABO0388069864 t.n.v. speeltuin Kindervreugd onder vermelding van uw naam en adres.

Wilt u een machtiging afgeven download dan hier de groene kaart en stuur die ingevuld en wel op naar Pieter Hotkooperhof 12 1944 PL Beverwijk.

Geef hier aan op welke manier u gaat betalen.hier

Datum:

Klik nu op het knopje "Verstuur" om uw ingevulde lijst op te sturen.
Hartelijk bedankt voor uw inschrijving.