Het is begonnen na de Oranjefeesten in 1945 naar aanleiding van de bevrijding. Halverwege 1945 is men begonnen om speel mogelijkheden te creëren voor de kinderen. In 1946 werd er gewerkt aan meerdere speeltoestellen en werd het geopend met een buurtfeest in september 1946.

In de eerste jaren was opa Bakker oppasser in de speeltuin.

In 1946/'47 koste het 10 cent per keer. Ook kon men een knipkaartje kopen. Deze werd telkens afgestreept en er werd dan elke week geld opgehaald. De speeltuin was constant open.

Mevr.Bosma-Schelvis was drie jaar (1948) toen zij speelde in de speeltuin. Haar vader heeft o.a. mee gewerkt om de zandbak te metselen. Ook werden er filmpjes gedraaid. O.a. de Hr.Slootjes was lasser in de speeltuin.

In 1948, weet Mevr. De Vries had je als lid een rond metalen plaatje welke je om moest.

De volgende speeltoestellen waren toen in de speeltuin aanwezig draaimolen, houten glijbaan, rolton, schommels, wippen, zandbak en ringen.

In 1953 wordt bekend dat speeltuin Kindervreugd moet verhuizen. Ze zal moeten verhuizen van de hoek Huiderlaan/Wilgenhoflaan naar de overkant achter de flat van de Wilgenhoflaan.

Het bestuur bestond uit de heren J.A.P.Slootjes, P.Heldoorn en A.J.Zonneveld.

In '54 is de speeltuin al verhuisd maar het vraagt nog heel veel arbeidskracht.

In 1957 werd afscheid genomen van opa Bakker als oppasser. Hij had dit acht jaar gedaan. In augustus wordt het sportveld naast de speeltuin geopend, voor de jeugd die de wip en de schommel reeds ontgroeid zijn en kunnen zo op sportieve wijze bezig zijn.

In 1959 geeft de heer J.A.P.Slootjes de voorzittershamer door aan de heer P.v.d.Linden.

In 1961 is er een fikse schade door vernielingen in de speeltuin van ƒ2.700,00. Men krijgt van de gemeente een krediet van ƒ600,00 voor vernieuwing van de afrastering rond de speeltuin en het sportveld.

Halverwege de jaren zestig speelde Aad Molenaar in de band Hamlets (een groep van 16 en 17 jarigen), ze speelden op zondagmiddagen in diversen gebouwtjes in de regio, ook in het speeltuingebouwtje aan de Huiderlaan.

In 1977 is de conclusie van een onderzoek dat de speeltuin niet goed functioneert (dit wordt mede veroorzaakt door de slechte staat van de speeltoestellen) binnen de wijk. Dit komt omdat de speelmogelijkheden niet aansluiten bij de wensen van de jeugd. Eind van het jaar worden nieuwe plannen gepresenteerd aan wethouder C.J.M.Bodewes. Deze plannen bestaan uit nieuwe schommels, zandbakken, een glijbaan en wat klim- en klautertoestellen. Ook een klein gebouw met toiletten en een ruimte voor EHBO staat in het plan. Op het terrein naast de speeltuin denkt men aan een trapveldje en een skelter- en rolschaatsbaan.

Op oudejaarsavond moest de brandweer uitrukken om een brand te bezweren in het speeltuingebouwtje van Kindervreugd. De brand verwoestte een deel van het interieur maar dankzij het snelle optreden van de brandweer kon het houten gebouwtje van een totale verwoesting gered worden.

In '77 bestaat het bestuur uit de heren D. Dudink (voorzitter), L.H. de Vries en mevrouw C. Dijcks-van Hensbergen.

In '78 is er nog geen geld om de speeltuin op te knappen. Wel wil het bestuur en vrijwilligers de speeltuin zo opknappen dat de kinderen er naar hartenlust kunnen spelen. Men hoopt zo de periode te overbruggen tot er meer geld beschikbaar is. Bij de gemeente is een plan gepresenteerd voor een gehele verandering van het terrein.

In april stelt een bouw ondernemer een noodgebouw ter beschikking.

De heer en mevrouw Bos nemen het oppassen voor hun rekening in de speeltuin, zij worden betaald door de gemeente.

Eind van het jaar wordt met een handtekeningenactie nog eens benadrukt dat de speeltuin leeft in de buurt. Het bestuur overhandigt de handtekeningen aan de wethouder om zo aan te tonen dat er geld moet vrij komen om Kindervreugd te vernieuwen.

Op 7 april 1979 wordt een nieuwe glijbaan in gebruik genomen, de glijbaan koste ƒ7.000,00.

In 1981 gaat de gemeente akkoord met een krediet van ƒ80.000,00 om Kindervreugd te vernieuwen.

Een lidmaatschap kost ƒ20,00 per jaar.

Op 26 juni 1982 wordt dan eindelijk de speeltuin heropend. Voorzitter T. Henneman was blij dat het werk achter de rug was. De stuwende kracht achter de renovatie is ome Dirk Dudink.

1989 is het jaar dat de subsidie drastisch wordt ingekrompen. De speeltuincentrale krijgt voor vier speeltuinen nog ƒ26.000,00 (in plaats van ƒ76.000,00 in 1988).

Op 26 juni 1982 wordt dan eindelijk de speeltuin heropend. Voorzitter T.Henneman was blij dat het werk achter de rug was. De stuwende kracht achter de renovatie is ome Dirk Dudink.

1989 is het jaar dat de subsidie drastisch wordt ingekrompen. De speeltuincentrale krijgt voor vier speeltuinen nog ƒ26.000,00 (in plaats van ƒ76.000,00 in 1988). Ook zullen de toezichthouders niet meer door de gemeente betaald worden.

 

Voorzitter is R.Bleeker. Op 9 juli is een open dag gehouden om te laten zien dat de speeltuin populair is.

 

Op vrijdag 13 juli 1990 wordt er een waterspeeltafel in gebruik genomen welke ontworpen is door het Beverwijkse Kunstenaars Collectief.

In 1991 is er een kleine groep vrijwilligers die de speeltuin draaiende houdt o.a. Henk Romijn en Mirjam de Vries zijn toezichthouders in de speeltuin.

Van 1992 tot en met 1994 wordt er gewerkt aan een nieuw gebouw. Het gebouw wordt verhuurd en het geld dat daarvan vrij komt kan gebruikt worden om in de speeltuin te steken. De tijd om het gebouw neer te zetten mag misschien lang lijken maar dat heeft te maken met het feit dat het gedaan wordt met het aantal mensen dat aan het gebouw werkt. In het begin zijn  dat ca. 10 mensen, op het eind slechts 2.

Op 28 mei 1994 neemt de burgemeester W. Velders-Vlasblom de draaimolen voor gehandicapten en niet-gehandicapten kinderen in gebruik. De burgemeester heeft zich persoonlijk ingezet om het geld bijeen te krijgen voor deze draaimolen.

Afbeeldingsresultaat voor speeltuin Kindervreugd Beverwijk

Tegelijkertijd met de draaimolen werd de speeltuin ook uitgebreid met speelboot Berend Botje en een schommel.

In augustus 1996 wordt tijdens een open dag van de stichting Welzijn Beverwijk de vraag gesteld 'Wat vinden Beverwijkers nou mooi in hun stad?'. Op de eerste plaats stond park Westerhout en op de tweede plaats prijkt speeltuin Kindervreugd.

Veiligheidsregels voor speeltoestellen worden van kracht in 1997.

Van 7 juni tot en met 14 juni wordt er feest gevierd in alle speeltuinen in Beverwijk omdat de speeltuincentrale 50 jaar bestaat. Kindervreugd houdt deze week o.a. een kleedjesmarkt, schminken, Clown Bertie treed op, muizenmep en een springkussen.

In 1997 zal Kindervreugd voor het eerst de vertrek- en aankomstplaats zijn voor de avond vier daagse van Beverwijk.

Het bestuur bestaat uit P. Schouten (voorzitter), R.de Vries (secretaris) en E. Otte (penningmeester).

Begin 1998 krijgt Kindervreugd een toren met buisglijbaan mede dank zij een extra subsidie van de gemeente.

In 1999 wordt voor het eerst een zomerfeest gehouden op de laatste zaterdag van de zomervakantie, de poppendokter zal aanwezig zijn om de poppen en knuffels te repareren. Ook zal er een luchtkussen zijn en de toegang tot de speeltuin is gratis.

Begin 2000 wordt het gebouw van binnen opgeknapt. In juni wordt er een nieuwe kabelbaan geplaatst.

In november krijgt Kindervreugd een bouwvergunning om een aanbouw te plaatsen deze moet de zeecontainer vervangen die gebruikt wordt als werkplaats. Aan het eind van het jaar staat de aanbouw er.

In 2001 wordt begonnen met de inrichting van de aanbouw. Eer komt een ruime werkplaats en een gang met kasten voor de speeltuin en enkele vaste huurders.

Er worden ook enkele extra subsidies van fondsen en een enkel bedrijf binnen gehaald. Dit wordt door de speeltuincentrale geregeld zodat alle speeltuinen er van mee profiteren.

O.a. Corus gaf ƒ1.000,00 en het Monuta Charity Fund gaf ƒ7.500,00 (een vierde deel was voor Kindervreugd).

Eind februari gaat speeltuincentrale Beverwijk het internet op, er is ruimte voor alle speeltuinen in Beverwijk. Kindervreugd komt met een eigen site in maart. 

In mei wordt samen met bewonerscommissie 'De Drieband' en de Stichting Welzijn Beverwijk een buurtfeest gevierd ter afsluiting van de opknapbeurt van de Oostertuinen en Elink Sterkstraat.

In juni wordt er actie gevoerd om de Huiderlaan te behouden als dertig kilometer zone. De gemeente wil hier 50 km per uur toestaan. Er wordt een handtekeningen actie opgezet welke succesvol is. Uiteindelijk trekt de gemeente de plannen terug, mede omdat de bewoners tegen zijn en dat ook laten merken (in 2002 worden alle plannen toch nog doorgevoerd).

Eind van het jaar krijgt men een extra subsidie van ƒ12.500,00 van de gemeente Beverwijk.

In januari 2002 komen er twee nieuwe speeltoestellen mede door de extra subsidie van de gemeente maar ook door een grote eigen bijdrage. De speeltuin is flink op zijn kop gezet en heeft een ware metamorfose gehad. De 'Aspen' een combinatietoestel voor kleine kinderen komt in het peutergedeelte.

Voor de grotere kinderen wordt de 'Mobilus' geplaatst een wip/schommel combinatie.Afbeeldingsresultaat voor speeltuin Kindervreugd Beverwijk

In april is er een feestelijke ingebruikname door burgemeester Weterings.

Gedurende de zomer worden een aantal speeltoestellen grondig onder handen genomen waardoor ze er prachtig uit zien. In september krijgen we een roestvrijstalen aanrechtblok met kookplaat en oven, dus de plannen om de keuken aan te pakken zijn geboren.

2002 is een prima jaar voor de speeltuin in totaal zijn er 287 gezinnen lid en zo'n 4000 dagkaartjes zijn er verkocht (hier zijn de scholen nog niet me gerekend).

Eind 2002 wordt de keuken flink onder handen genomen. Met name in de kerstvakantie wordt er veel werk verzet omdat er toen geen verhuur was en dan het oude keukenblok er uit kon en het nieuwe er in. Tussendoor moesten er leidingen omgelegd worden en tegels aangebracht worden, maar ook diversen andere werkzaamheden. Begin januari kan de keuken gebruikt worden er zijn dan nog genoeg dingen die afgewerkt dienen te worden. Eind maart 2003 is de keuken gereed. De vrijwilligers hebben heel veel werk verzet en dat is ook te zien aan het resultaat.

In februari 2003 krijgen we van de gemeente € 5700,00 extra bedoeld voor 2002. In 2002 hebben we dat geld ruimschoots besteed door de aanschaf van 'Het Tollewiel', 'De Aspen' en de 'Zeebenen'.

 

Inmiddels is er (in 2003) een begin gemaakt om onderhoud te plegen aan speeltoestellen.

Op 28 juni 2003 kregen de vrijwilligers, maar ook de buurtbewoners, de schrik om hun leven. Het speeltuin gebouw stond in  brand. Na de bluswerkzaamheden van de brandweer bleek dat de brand op drie plaatsen was aangestoken. Er is veel schade, het dak moet voor een kwart vervangen worden en de voorkant moet over een lengte van tien meter vervangen worden. De vrijwilligers werken keihard om de middag na de brand, de eerste dag van de zomervakantie, de speeltuin gewoon te kunnen openen. Heel veel schoonmaken en alles weer opnieuw schilderen is het lot van de eerste weken. De aannemer heeft de buitenkant gerepareerd, de vrijwilligers doen zelf de binnenkant.

Eind 2003 is men al een heel eind opgeschoten de elektra, verwarming en het plafond zijn voor 90 % gereed. De vaste verhuur keert na 1 januari 2004 ook weer terug.

De gemeente Beverwijk geeft een ISV subsidie aan alle speeltuinen in Beverwijk. Ook Kindervreugd krijgt daarvan een deel  en het geld wordt o.a. gebruikt voor de vernieuwing van de peuterhoek. 

Begin 2004 wordt begonnen (we zijn ook nog met het gebouw bezig) om de schommels, de paardendraaimolen, de waterbak en de wippen te verwijderen. In februari zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst. In de voorjaarsvakantie blijkt dat de kinderen volop genieten van de speeltoestellen. Het was lekker druk met circa 500 kinderen in de eerste week.

 

 

Het herstel van het gebouw vergt nogal wat tijd. Zodoende is het gebouw pas eind mei gereed. Volledig opgeknapt, het verbrande deel is vervangen, de goten vernieuwd, de ramen zijn dubbel glas geworden, het plafond is hoger en de vloer is vernieuwd. Maar om het geheel tot een mooi geheel te maken is het meubilair ook vernieuwd. Kortom door de vrijwilligers is ontzettend veel werk verzet.

Op zaterdag 22 mei 2004 werd de familie Dijkman Dulkes gehuldigd als 300 ste lid van speeltuin Kindervreugd. Al jaren is Kindervreugd bezig om het leden aantal te laten groeien. Dit gebeurt o.a. door het inrichten van de speeltuin waarbij we heel goed luisteren naar de kinderen.  Maar ook de sfeer als we open zijn speelt daarbij een rol. Kinderen moeten het leuk vinden om te komen spelen bij speeltuin Kindervreugd. Juist het feit dat steeds meer gezinnen lid worden van de speeltuin  is voor de vrijwilligers een teken dat ze op de goede weg zijn.

Een reden te meer dus om het 300 ste lid extra in het zonnetje te zetten.

Begin juni wordt er een receptie gehouden om het herstelde gebouw te laten zien aan iedereen die iets heeft gegeven om de speeltuin na de brand er weer boven op te helpen. Op de zondag er na was de speeltuin open voor iedereen die wilde komen kijken. Op beide dagen was men zeer te spreken hoe het gebouw hersteld was.

 

Half augustus kwam de firma Velopa de tweede toren plaatsen. Na een week bouwen staat er een fantastisch speeltoestel waar de speel mogelijkheden uitgebreid zijn. Kort daarna tijdens het zomerfeest opent wethouder Dijkshoorn de tweede toren met kruipnet. De kinderen lieten zich geen kans ontnemen en namen direct na de opening gebruik van de torens en het kruipnet. Ook het zomerfeest was een groot succes. Er kwamen bijna 400 kinderen op het feest af.

Tussen kerst en oud en nieuw wordt begonnen met het renoveren van het heren toilet. Het is veel veel werk maar het uiteindelijke resultaat mocht er zijn. Het dames toilet zal in de zomervakantie gedaan worden.

De voorjaarsvakantie is rustig verlopen. Op de maandag was het lekker druk maar daarna niet meer, dit kwam door de sneeuw welke in grote hoeveelheden was gevallen. Toch is de speeltuin open geweest en hebben de kinderen zich vermaakt met o.a sleetje rijden vanaf de heuvel en sneeuwpoppen maken.

In februari 2005 draagt Peter Schouten de voorzitters hamer over aan Erik Zijlstra. Erik zet zich in om Kindervreugd ook in de toekomst een speeltuin te laten zijn waar jong (maar ook oud) met veel plezier komt spelen.

Het paaseieren zoeken werd goed bezocht. De kinderen zochten niet alleen de eieren maar ook de paashazen en het 'gouden ei'. Ongeveer 200 kinderen waren aanwezig die zich de chocolade goed lieten smaken.

 

Op 18-6-2005 wordt de landelijke speeltuindag gehouden. Via de NUSO heeft Sisi alle speeltuin die mee deden blikjes fris gesponsord. Ook de ballonnenwedstrijd werd gesponsord door Sisi. Ondanks het mooie weer kwamen er toch zo'n 200 kinderen om een ballon op te laten.

Aan het begin van de zomervakantie is het dames toilet opgeknapt. De speeltuin heeft nu een gebouw wat voldoet aan de eisen van deze tijd. Verder wordt er door de heren van het onderhoud hard gewerkt om de speeltuin in een goede conditie te hebben. Speeltoestellen en gebouw zien er weer goed uit.

Zaterdag 3 september 2005 wordt het zomerfeest georganiseerd. We kunnen wel spreken van een zeer geslaagd zomerfeest. Het was mooi weer maar ook weer niet te mooi. 343 kinderen wisten de speeltuin te vinden zij kregen allemaal een gratis suikerspin en een attentie van 'wijkgericht werken'. Ze konden zich vermaken met het luchtkussen, schminken, spijkerbroekhangen, kopspijkers, de ballonen clown en Kleppie maakte foto's.

Voor de ouders was er een loterij met mooie prijzen, de prijzen waren beschikbaar gesteld door de plaatselijke ondernemers. Bij het kopspijkers konden de kinderen proberen om de spijker met zo min mogelijk klappen geheel in het hout te krijgen. Het resultaat was prachtig sommige hadden heel veel klappen nodig maar een aantal hadden de spijker in 3 á 4 klappen in het hout. Bij het spijkerbroek hangen waren de kinderen in een onderlinge competitie bezig om zo lang mogelijk te kunnen blijven hangen, de langste tijd die aan de spijkerbroek gehangen werd was 2 minuut en 10 seconden.

Sinds oktober 2005 zamelt de speeltuin oud papier in. Om geld bij elkaar te krijgen voor de vervanging van de boot. Het brengen van oud papier tijdens openingsuren van de speeltuin is groot en mag dus een succes genoemd worden.

Vanaf 1 november 2005 tot aan de voorjaarsvakantie zijn we in de winter op woensdag en zaterdag geopend. Elke middag zijn we van 13.00 tot 16.00 uur open. Het valt mee met kinderen die komen spelen het loopt geen storm maar circa 10 kinderen per middag komen er wel uiteraard speelt het weer een zeer grote rol in het speeltuin bezoek.

 

In 2006 wordt er een nieuw piratenschip besteld in de plaats van Berend Botje. Het schip is eind april geplaatst en is een absolute topper in de speeltuin.

Het vertrek en de aankomst van de avond vier daagse is alweer voor de tiende keer in speeltuin Kindervreugd. Vele mensen genieten van vier avonden wandelen maar blijven graag nog even na zitten.

Op 6 juli 2006 wordt er door het bestuur bij het Schipholfonds een donatie van € 5000,00 in ontvangst genomen. Het bedrag is bedoeld voor de aanschaf van het piratenschip.

Kindervreugd doet mee aan Make A Differce Day (MADD), kort gezegd laat mensen zien wat vrijwilligers zoal doen, er zal 20 m³ valzand onder diverse speeltoestellen aangebracht worden. Op zaterdag 4 november is MADD. Met alleen de vaste vrijwilligers is het valzand in de speeltuin gekomen. Via MADD was er niemand (ook B&W van de gemeente niet) die kwam helpen.

Begin 2007 stapt onze voorzitter E.Zijlstra op i.v.m. een verhuizing naar elders.

In februari wordt besloten om de dennenboom (in het midden van de speeltuin) te vervangen dit is nodig omdat de boom ziek is en steeds kaler wordt. In de herfst wordt er een plataan geplaatst. Om dit te bekostigen is er een actie op touw gezet 'Sponsor een blad'. Men kan een kleurplaat kopen voor € 2,00 per stuk hier op een lotnummer welke mee doet voor een gratis lidmaatschap. De winnaar zal in oktober bekend gemaakt worden.

Al weer voor het elfde jaar is Kindervreugd de vertrek- en aankomstplaats voor de Avondvierdaagse van Beverwijk, georganiseerd door de stichting Avondvierdaagse IJmond Noord. Na vier avonden wandelen kwamen de 900 wandelaars op de vrijdag aan in de speeltuin om hun medaille op te halen.

In oktober wordt de winnaar van 'Sponsor een blad' bekend gemaakt. Lotte Sophie van Langen mocht een jaar lang gratis komen spelen in de speeltuin. Het planten van de boom zelf laat op zich wachten door de weersomstandigheden.

In 2008 wordt een verhoging van het dagkaartje door gevoerd. Een kaartje kost € 0,60 per kind per dagdeel.

Januari 2008; eindelijk is het dan zover de oude dennenboom wordt uit de speeltuin verwijderd. Maar de nieuwe boom wordt geplant en nu maar groeien.

Op 15 maart 2008 wordt de herdenkingsboom van het overleden meisje Daphne Sprenegers overgebracht uit het Land van Ooit naar speeltuin Kindervreugd. De boom stond, samen met andere herdenkingsbomen, in het Land van Ooit. Door sluiting van het park moesten deze bomen een andere plaats krijgen. De eik herinnert aan hun dochter Daphne die zes jaar geleden - zij was toen bijna drie jaar oud - ziek werd en overleed.

Met de familie Sprengers is een plekje binnen de speeltuin uitgezocht. De gemeente Beverwijk heeft voor de herplanting gezorgd. Samen met familie en genodigden is de herdenkingsboom op zijn plek gezet. De familie Sprengers is lid van de speeltuin geworden tot ooit, dit is gedaan omdat ze altijd bij deze plek moeten kunnen zijn als zij dat willen.

 

 

 

In april wordt de Pirouette geplaatst in de speeltuin. Een paal waar je aan kunt zwieren en rond draaien.

2012 de invalide draaimolen is stuk. Onderzoek wees uit dat de bodem en onderstel niet meer te repareren zijn. De leverancier heeft nog een exemplaar staan welke tegen een acceptabele prijs geleverd kan worden.

In 2014 wordt het Sint feest voor het eerst in het eigen gebouw gevierd, wat een prima succes was. 

 

 

In 2015 hebben we de Beverwijkse speeltuindagen gehouden. Samen met Moby Dick en Jeugd en Vreugd hebben we een algemene kennismakingsdag gehouden.

 

De vernieuwingen en veranderingen gaan door: In de hoek achter de glijbaan hebben we in 2016 een survivalparcours laten bouwen. Het geheel van massieve boomstammen en dikke touwen daagt veel kinderen uit om eens anders te gaan klimmen en klauteren.

 

Het piratenschip in het midden van de speeltuin vergt heel veel onderhoud. Eigenlijk teveel onderhoud. In 2018 wordt de knoop doorgehakt: het piratenschip moet vervangen worden. Niet door een ander schip, maar door een toestel dat veel meer speelmogelijkheden heeft dan een schip.

In 2018 wordt in het midden van de speeltuin, op de plaats van het oude piratenschip, de Kanopé geplaatst.

 

De Kanopé 

 

Niet alleen speeltoestellen horen bij de speeltuin. Ook de bomen en struiken horen erbij. Omdat de populieren aan de kant van de Huiderlaan niet alleen erg hoog, maar ook rot, werden, werden er twee van die hoge jongens gekapt.

 

 

 

In 2019 werd de al 22 jaar oude Klaverklim gesloopt en vervangen door de moderne Pollux.

Het is nog nooit eerder gebeurd: de speeltuin is in 2020 maanden lang gesloten in verband met de verspreiding van het Corona-virus. Het paaseieren zoeken, de avondvierdaagse en het zomerfeest zijn afgelast. De Sinterklaasviering gaat, in aangepaste vorm, door.

Na meer dan 25 jaar actief te zijn geweest voor de speeltuin stopt Erwin Otte als penningmeester. Samen met Richard de Vries vormde hij jarenlang het bestuur van de speeltuin. Samen met de kleine groep vaste vrijwilligers hebben zij speeltuin Kindervreugd gemaakt tot wat het nu is.

Erwin wordt opgevolgd door Patrick Link.

In 2020 wordt, voor het eerst sinds lange tijd, besloten geen winteropening door te voeren. Dit alles in verband met de Corona-crisis.

2021 begint met een verlengde sluiting door de Lock Down. Begin maart mag de tuin weer open. De speeltuin bestaat 75 jaar, maar het organiseren van een echt feest stuit op allerlei Corona beperkingen.

Het paaseieren gaat door met eieren die verstopt zijn op een kleurplaat.

In de meivakantie kunnen de kinderen, vaak samen met hun ouders of grootouders, de puzzeltocht 'Struin in de tuin' doen.

Ook dit jaar kunnen we, door de corona maatregelen, de zomervakantie niet afsluiten met een zomerfeest.

In september wordt er door Papabubble snoep gemaakt in de speeltuin.

De draaimolen is na 27 jaar trouwe dienst aan vervanging toe.  De leden kiezen unaniem voor de Amerikaanse Global Motion. 

Ook deze zomer slaat de iepziekte weer toe. Bomen en struiken worden achter de peuterhoek gekapt, waardoor ineens rood-witte paddestoelen zichtbaar worden...

Het jubileumjaar 2021 wordt afgesloten met een spokenzoektocht tijdens Halloween.

Het Sinterklaasfeest wordt, net als vorig jaar, op een Corona veilige manier gevierd.

Tijdens de winterstop van 2021/2022 wordt de draaimolen gesloopt en de Global Motion opgebouwd. Kindervreugd is de eerste speeltuin in Nederland waar dit toestel geplaatst is. Het terras wordt opnieuw betegeld. Ook het terrasmeubilair wordt vernieuwd.

 

Patrick Link stopt in 2022 met het penningmeesterschap. Zijn taak wordt overgenomen door Ank en Bob Hilgeman.

 

Na 2 jaar afwezigheid door COVID-19 is er weer een Avond 4 Daagse.

 


Wij zijn nog verder op zoek naar de geschiedenis van speeltuin Kindervreugd. De speeltuin is begonnen op de hoek van de Wilgenhoflaan en later omstreeks 1957 verhuist naar de huidige locatie. Wie kan ons meer vertellen over de oprichting en de jaren er na. Heeft u krantenknipsels, foto's of andere dingen die meer vertellen over de geschiedenis van de speeltuin laat het ons weten via info@speeltuin-kindervreugd.nl. Mocht u uw materiaal niet willen weg geven dan zijn wij in staat om er kopieën van te maken.