Begin 2000 wordt het gebouw van binnen opgeknapt. In juni wordt er een nieuwe kabelbaan geplaatst.

In november krijgt Kindervreugd een bouwvergunning om een aanbouw te plaatsen. Deze moet de zeecontainer vervangen, die gebruikt wordt als werkplaats. Aan het eind van het jaar staat de aanbouw er.

In 2001 wordt begonnen met de inrichting van de aanbouw. Er komt een ruime werkplaats. Ook komt er bergruimte voor de speeltuin en enkele vaste huurders.

Er worden ook enkele extra subsidies van fondsen en een enkel bedrijf binnen gehaald. Dit wordt door de speeltuincentrale geregeld.

Donaties kwamen o.a van Corus (ƒ1.000,00) en het Monuta Charity Fund (ƒ7.500,00).

Een vierde deel van de donaties was voor Kindervreugd.

Eind februari gaat speeltuincentrale Beverwijk het internet op, er is ruimte voor alle speeltuinen in Beverwijk. Kindervreugd komt met een eigen site in maart. 

 

In mei wordt samen met bewonerscommissie 'De Drieband' en de Stichting Welzijn Beverwijk een buurtfeest gevierd ter afsluiting van de opknapbeurt van de Oostertuinen en Elink Sterkstraat.

In juni wordt er actie gevoerd om de Huiderlaan te behouden als dertig kilometer zone. De gemeente wil hier 50 km per uur toestaan. Er wordt een handtekeningen actie opgezet welke succesvol is. Uiteindelijk trekt de gemeente de plannen terug, mede omdat de bewoners tegen zijn en dat ook laten merken (in 2002 worden alle plannen toch nog doorgevoerd).

Eind van het jaar krijgt de speeltuin een extra subsidie van ƒ12.500,00 van de gemeente Beverwijk.

In januari 2002 komen er twee nieuwe speeltoestellen. Dit mede door de extra subsidie van de gemeente, maar ook door een grote eigen bijdrage. De speeltuin is flink op zijn kop gezet en heeft een ware metamorfose ondergaan. De 'Aspen', een combinatietoestel voor kleine kinderen, komt in het peutergedeelte.

Voor de grotere kinderen wordt de 'Mobilus' geplaatst. Dit is een wip/schommel/draaimolen combinatie. Middels een wedstrijd wordt de nieuwe naam van de Mobilus gewijzigd in "Tollewiel".

De feestelijke opening en ingebruikname van de nieuwe toestellen wordt gedaan door burgemeester Weterings.

Gedurende de zomer van 2002 worden een aantal speeltoestellen grondig onder handen genomen, waardoor ze er prachtig uit zien. In september krijgen we een roestvrijstalen aanrechtblok met kookplaat en oven, dus de plannen om de keuken aan te pakken zijn geboren.

2002 is een prima jaar voor de speeltuin in totaal zijn er 287 gezinnen lid en zo'n 4000 dagkaartjes zijn er verkocht (hier zijn de scholen nog niet me gerekend).

Eind 2002 wordt de keuken flink onder handen genomen. Met name in de kerstvakantie wordt er veel werk verzet omdat er toen geen verhuur was en dan het oude keukenblok er uit kon en het nieuwe er in. Tussendoor moesten er leidingen omgelegd worden en tegels aangebracht worden, maar ook diversen andere werkzaamheden. Begin januari kan de keuken gebruikt worden. Er zijn dan nog genoeg dingen die afgewerkt moeten worden. Eind maart 2003 is de keuken gereed. De vrijwilligers hebben heel veel werk verzet en dat is ook te zien aan het resultaat.

In februari 2003 krijgen we van de gemeente € 5700,00 extra bedoeld voor 2002. In 2002 hebben we dat geld  al ruimschoots besteed door de aanschaf van 'Het Tollewiel', 'De Aspen' en de 'Zeebenen'.

Inmiddels is er (in 2003) een begin gemaakt om onderhoud te plegen aan speeltoestellen.

Op 28 juni 2003 kregen de vrijwilligers, maar ook de buurtbewoners, de schrik van hun leven. Het speeltuin gebouw stond in  brand. Na de bluswerkzaamheden van de brandweer bleek dat de brand op drie plaatsen was aangestoken. Er is veel schade, het dak moet voor een kwart vervangen worden en ook de voorkant moet over een lengte van tien meter vervangen worden. De vrijwilligers werken keihard om de middag na de brand, de eerste dag van de zomervakantie, de speeltuin gewoon te kunnen openen. Heel veel schoonmaken en alles weer opnieuw schilderen is het lot van de eerste weken. De aannemer heeft de buitenkant gerepareerd, de vrijwilligers doen zelf de binnenkant.

Eind 2003 zijn de vrijwilligers al een heel eind opgeschoten met de elektra, de verwarming en het plafond. De vaste verhuur keert na 1 januari 2004 ook weer terug.

De gemeente Beverwijk geeft een ISV subsidie aan alle speeltuinen in Beverwijk. Ook Kindervreugd krijgt daar een deel van en het geld wordt o.a. gebruikt voor de vernieuwing van de peuterhoek. 

Begin 2004 wordt begonnen (we zijn ook nog met het gebouw bezig) om de schommels, de paardendraaimolen, de waterbak en de wippen te verwijderen. In februari zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst. In de voorjaarsvakantie blijkt dat de kinderen volop genieten van de speeltoestellen. Het was lekker druk met circa 500 kinderen in de eerste week.

Het herstel van het gebouw vergt nogal wat tijd. Zodoende is het gebouw pas eind mei gereed. Volledig opgeknapt, het verbrande deel is vervangen, de goten vernieuwd, de ramen zijn dubbel glas geworden, het plafond is hoger en de vloer is vernieuwd. Maar om alles tot een mooi geheel te maken is het meubilair ook vernieuwd. Kortom door de vrijwilligers is ontzettend veel werk verzet.

Op zaterdag 22 mei 2004 werd de familie Dijkman Dulkes gehuldigd als 300 ste lid van speeltuin Kindervreugd. Al jaren is Kindervreugd bezig om het leden aantal te laten groeien. Dit gebeurt o.a. door het inrichten van de speeltuin waarbij we heel goed luisteren naar de kinderen.  Maar ook de sfeer in de tuin zijn speelt een rol. Kinderen moeten het leuk vinden om te komen spelen bij speeltuin Kindervreugd. Juist het feit dat steeds meer gezinnen lid worden van de speeltuin  is voor de vrijwilligers een teken dat ze op de goede weg zijn.

Een reden te meer dus om het 300 ste lid extra in het zonnetje te zetten.

 

Begin juni wordt een receptie gehouden om het herstelde gebouw te laten zien aan iedereen die iets heeft gegeven om de speeltuin na de brand er weer boven op te helpen. Op de zondag er na was de speeltuin open voor iedereen die wilde komen kijken. Op beide dagen was men zeer te spreken hoe het gebouw hersteld was.

Half augustus kwam de firma Velopa de tweede toren plaatsen. Na een week bouwen staat er een fantastisch speeltoestel met uitgebreide speelmogelijkheden. Kort daarna, tijdens het zomerfeest, opent wethouder Dijkshoorn de tweede toren met kruipnet. De kinderen lieten zich de kans niet ontnemen en namen direct na de opening de torens en het kruipnet in bezit. Ook het zomerfeest was een groot succes. Er kwamen bijna 400 kinderen op het feest af.

 

Tussen kerst en oud en nieuw wordt begonnen met het renoveren van het heren toilet. Het is veel veel werk maar het uiteindelijke resultaat mocht er zijn. Het dames toilet zal in de zomervakantie van 2005 gedaan worden.

De voorjaarsvakantie van 2005 is rustig verlopen. Op de maandag was het lekker druk maar daarna niet meer. Dit kwam door het dikke pak sneeuw dat maandagavond viel.. Toch is de speeltuin open geweest en hebben de kinderen zich vermaakt met o.a sleetje rijden vanaf de heuvel en sneeuwpoppen maken.

In februari 2005 draagt Peter Schouten de voorzitters hamer over aan Erik Zijlstra. Erik zet zich in om Kindervreugd ook in de toekomst een speeltuin te laten zijn waar jong (maar ook oud) met veel plezier komt spelen.

Het paaseieren zoeken werd goed bezocht. De kinderen zochten niet alleen de eieren maar ook de paashazen en het 'gouden ei'. Ongeveer 200 kinderen waren aanwezig die zich de chocolade goed lieten smaken.

Op 18 juni wordt de landelijke speeltuindag gehouden. Via de NUSO heeft Sisi alle speeltuinen die mee deden blikjes fris gesponsord. Ook de ballonnenwedstrijd werd gesponsord door Sisi. Ondanks het mooie weer kwamen er toch zo'n 200 kinderen om een ballon op te laten.

Aan het begin van de zomervakantie is het dames toilet opgeknapt. De speeltuin heeft nu een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Verder wordt er door de heren van het onderhoud hard gewerkt om de speeltuin in een goede conditie te houden. Speeltoestellen en gebouw zien er weer goed uit.

Zaterdag 3 september 2005 wordt het zomerfeest georganiseerd. We kunnen wel spreken van een zeer geslaagd zomerfeest. Het was mooi weer maar ook weer niet te mooi. 343 kinderen wisten de speeltuin te vinden zij kregen allemaal een gratis suikerspin en een attentie van 'wijkgericht werken'. Ze konden zich vermaken met het luchtkussen, schminken, spijkerbroekhangen, kopspijkers, de ballonen clown en Kleppie maakte foto's.

Voor de ouders was er een loterij met mooie prijzen. De prijzen waren beschikbaar gesteld door de plaatselijke ondernemers. Bij "kopspijkers"  konden de kinderen proberen om de spijker met zo min mogelijk klappen geheel in het hout te krijgen. Het resultaat was prachtig! Sommigen hadden heel veel klappen nodig maar een aantal hadden de spijker in 3 á 4 klappen in het hout. Bij het spijkerbroek hangen waren de kinderen in een onderlinge competitie bezig om zo lang mogelijk te kunnen blijven hangen. De langste tijd was 2 minuut en 10 seconden.

Sinds oktober 2005 zamelt de speeltuin oud papier in om geld bij elkaar te krijgen voor de vervanging van de boot. Het brengen van oud papier tijdens openingsuren van de speeltuin gaat geweldig en mag dus een succes genoemd worden.

 

Om het brengen van papier mogelijk te maken in de winter, zijn we vanaf 1 november 2005 tot aan de voorjaarsvakantie van 2006 op woensdag en zaterdag geopend. Elke middag zijn we van 13.00 tot 16.00 uur open. Het valt mee met kinderen die komen spelen. Het loopt geen storm, maar circa 10 kinderen per middag komen er wel. Uiteraard speelt het weer een zeer grote rol in het speeltuin bezoek.

In 2006 wordt een nieuw piratenschip besteld om Berend Botje te vervangen. Het schip is eind april geplaatst en is een absolute topper in de speeltuin.

Het vertrek en de aankomst van de avond vier daagse is alweer voor de tiende keer in speeltuin Kindervreugd. Vele mensen genieten van vier avonden wandelen, maar blijven graag nog even na zitten.

Op 6 juli 2006 wordt door het bestuur bij het Schipholfonds een donatie van

€ 5000,00 in ontvangst genomen. Het bedrag is bedoeld voor de aanschaf van het piratenschip.

Kindervreugd doet mee aan Make A Differce Day (MADD). kort gezegd:"laat mensen zien wat vrijwilligers zoal doen". Er zal 20 m³ valzand onder diverse speeltoestellen aangebracht worden. Op zaterdag 4 november is MADD. Met alleen de vaste vrijwilligers is het valzand in de speeltuin gekomen. Via MADD was er niemand (ook B&W van de gemeente niet) die kwam helpen.

Begin 2007 stapt onze voorzitter E. Zijlstra op i.v.m. een verhuizing naar elders. Er is niemand die de voorzittersrol wil overnemen.

In februari wordt besloten om de dennenboom (in het midden van de speeltuin) te vervangen. Dit is nodig omdat de boom ziek is en steeds kaler wordt. In de herfst wordt een plataan geplaatst. Om dit te kunnen bekostigen is een actie op touw gezet: 'Sponsor een blad'. Men kan een kleurplaat kopen met een lotnummer. De hoofdprijs van deze loterij was een gratis lidmaatschap.

De winnaar zal in oktober bekend gemaakt worden.

In 2007 is Kindervreugd al weer voor het elfde jaar de vertrek- en aankomstplaats voor de Avondvierdaagse van Beverwijk, georganiseerd door de stichting Avondvierdaagse IJmond Noord. Na vier avonden wandelen kwamen de 900 wandelaars op de vrijdag aan in de speeltuin om hun medaille op te halen.

In oktober wordt de winnaar van 'Sponsor een blad' bekend gemaakt. Lotte Sophie van Langen mocht een jaar lang gratis komen spelen in de speeltuin. Het planten van de boom zelf laat, door de weersomstandigheden, op zich wachten .

In 2008 wordt een verhoging van het dagkaartje door gevoerd. Een kaartje kost € 0,60 per kind per dagdeel.

Januari 2008. Eindelijk is het dan zover, de oude dennenboom wordt uit de speeltuin verwijderd. De nieuwe Plataan wordt geplant en nu maar groeien.

Op 15 maart 2008 wordt de herdenkingsboom van Daphne Sprengers overgebracht uit het Land van Ooit naar speeltuin Kindervreugd. De boom stond, samen met andere herdenkingsbomen, in het Land van Ooit. Door sluiting van het park moesten deze bomen een andere plaats krijgen. De eik herinnert aan hun dochter Daphne die zes jaar geleden - zij was toen bijna drie jaar oud - ziek werd en overleed aan een complicatie bij waterpokken

Met de familie Sprengers is een plekje binnen de speeltuin uitgezocht. De gemeente Beverwijk heeft voor de herplanting gezorgd. Samen met familie en genodigden is de herdenkingsboom op zijn plek gezet. De familie Sprengers is lid van de speeltuin geworden tot ooit.

 

In april wordt de Pirouette geplaatst in de speeltuin. Een paal waar je aan kunt zwieren en rond draaien. De Pirouette komt uit speeltuin Meerestein. Deze is, door een tekort aan vrijwilligers, opgeheven.