Wij trachten de speeltuin zo laagdrempelig mogelijk te houden door onder andere het toegangstarief (sociaal) en de prijzen van de consumpties laag te houden en daardoor iedereen de mogelijkheid te geven om de speeltuin te bezoeken. 

De ontvangen subsidie dekt grotendeels de gemeentelijke lasten en belastingen. Maar er moet ook onderhoud gepleegd worden aan toestellen, hekken, terrein en gebouw. Soms moeten toestellen zelfs vervangen worden. En speeltoestellen zijn heel erg duur!

Zelf verzamelen we al papier om aan extra fondsen te komen. Maar dat is niet genoeg!

Sponsoring en giften zijn voor de speeltuin dan ook van levensbelang.

Wilt u als sponsor optreden of kent u iemand in een bedrijf of organisatie die zou willen steunen spreek die dan eens aan op ondersteuning van speeltuin Kindervreugd. U helpt ons er enorm mee.