Verhuur


Het speeltuingebouw en de speeltuin zijn te huur.

Iedere dag en avond kan het gebouw door bijvoorbeeld verenigingen gehuurd worden.

Uiteraard kan dat niet als de speeltuin geopend is. 

Zondagmiddag, van 12.00 uur tot 20.00 uur, kan het gebouw, samen met de speeltuin, gehuurd worden voor een kinderfeestje of een familiefeest.

U dient er rekening mee te houden dat er geen alcohol in de speeltuin aanwezig mag zijn.

De speeltuin is ook een rookvrije zone.

 

Voor meer informatie en beschikbaarheid kunt u, niet in het weekend, contact opnemen met

Mirjam de Vries, telefoon 0251-221759