Verhuur


Vanaf 6 november geldt in verschillende publieke binnenruimtes weer een mondkapjesplicht. 

Het speeltuingebouw valt daar, volgens het RIVM, ook onder.

Sinds 24 november geldt ook weer de verplichte 1,5 meter.

Daar wij niet kunnen garanderen dat huurders een mondkapje dragen en afstand houden en wij wel daarvoor aansprakelijk zijn, hebben we besloten om voorlopig met het verhuur van de speeltuin en het gebouw te stoppen.


Het speeltuingebouw en de speeltuin zijn te huur.

Iedere dag en avond kan het gebouw door bijvoorbeeld verenigingen gehuurd worden.

Uiteraard kan dat niet als de speeltuin geopend is. 

Zondagmiddag, van 12.00 uur tot 20.00 uur, kan het gebouw, samen met de speeltuin, gehuurd worden voor een kinderfeestje of een familiefeest.

U dient er rekening mee te houden dat er geen alcohol in de speeltuin aanwezig mag zijn.

 

Voor meer informatie en beschikbaarheid kunt u, niet in het weekend, contact opnemen met

Mirjam de Vries, telefoon 0251-221759