De beginjaren...

 

Het is allemaal begonnen na de Oranjefeesten in 1945 naar aanleiding van de bevrijding. Halverwege 1945 is men begonnen om speel mogelijkheden te creëren voor de kinderen. In 1946 werd er gewerkt aan meerdere speeltoestellen. In september 1946 werd Kindervreugd aan de Wilgenhoflaan geopend met een buurtfeest.

In de eerste jaren was opa Bakker oppasser in de speeltuin.

 

In 1946/'47 kostte het 10 cent om te kunnen spelen. Ook kon men een knipkaartje kopen. Deze werd telkens afgestreept en er werd dan elke week geld opgehaald. De speeltuin was constant open.

 

 

 

Op de foto: een Kinderfeestje in de speeltuin aan de Wilgenhoflaan. (1947)

Mevr.Bosma-Schelvis was drie jaar (1948) toen zij speelde in de speeltuin. Haar vader heeft o.a. mee gewerkt om de zandbak te metselen. Ook werden er filmpjes gedraaid. O.a. de Hr.Slootjes was lasser in de speeltuin.

In 1948, weet Mevr. De Vries, had je als lid een rond metalen plaatje welke je om moest.

De volgende speeltoestellen waren toen in de speeltuin aanwezig: een draaimolen, een houten glijbaan, de rolton, schommels, wippen, zandbak en ringen.

In 1953 wordt bekend dat speeltuin Kindervreugd moet verhuizen. Ze zal moeten verhuizen van de hoek Huiderlaan/Wilgenhoflaan naar de overkant achter de flat van de Wilgenhoflaan.

Het bestuur bestond uit de heren J.A.P.Slootjes, P.Heldoorn en A.J.Zonneveld.

 

In 1954 is de speeltuin al verhuisd maar het vraagt nog heel veel arbeidskracht.

In 1957 werd afscheid genomen van opa Bakker als oppasser. Hij had dit acht jaar gedaan. In augustus wordt het sportveld naast de speeltuin geopend, voor de jeugd die de wip en de schommel reeds ontgroeid zijn. Ze kunnen zo op sportieve wijze bezig zijn. Op dit veld wordt o.a. de onderlinge competitie tussen de speeltuinvoetbalteams gespeeld.

In 1958 is de officiële opening van de kabelbaan (zie foto).

 

 In 1959 geeft de heer J.A.P.Slootjes de voorzittershamer door aan de heer P.v.d.Linden.

In 1961 is er een fikse schade van ƒ2.700,00 door vernielingen in de speeltuin . Men krijgt van de gemeente een krediet van ƒ600,00 voor vernieuwing van de afrastering rond de speeltuin en het sportveld.

Halverwege de jaren zestig speelde Aad Molenaar in de band Hamlets (een groep van 16 en 17 jarigen). Ze speelden op zondagmiddagen in diversen gebouwtjes in de regio, ook in het speeltuingebouwtje aan de Huiderlaan.

 

In 1977 is de conclusie van een onderzoek dat de speeltuin niet goed functioneert (dit wordt mede veroorzaakt door de slechte staat van de speeltoestellen) binnen de wijk. Dit komt omdat de speelmogelijkheden niet aansluiten bij de wensen van de jeugd. Eind van het jaar worden nieuwe plannen gepresenteerd aan wethouder C.J.M.Bodewes. Deze plannen bestaan uit nieuwe schommels, zandbakken, een glijbaan en wat klim- en klautertoestellen. Ook een klein gebouw met toiletten en een ruimte voor EHBO staat in het plan. Op het terrein naast de speeltuin denkt men aan een trapveldje en een skelter- en rolschaatsbaan.

Op oudejaarsavond 1977 moest de brandweer uitrukken om een brand te bezweren in het speeltuingebouwtje van Kindervreugd. De brand verwoestte een deel van het interieur maar dankzij het snelle optreden van de brandweer kon het houten gebouwtje van een totale verwoesting gered worden.

 

In 1977 bestaat het bestuur uit de heren D. Dudink (voorzitter), L.H. de Vries en mevrouw C. Dijcks-van Hensbergen.

In 1978 is er nog geen geld om de speeltuin op te knappen. Wel wil het bestuur en vrijwilligers de speeltuin zo opknappen dat de kinderen er naar hartenlust kunnen spelen. Men hoopt zo de periode te overbruggen tot er meer geld beschikbaar is. Bij de gemeente is een plan gepresenteerd voor een gehele verandering van het terrein.

 

In april stelt een bouw ondernemer een noodgebouw ter beschikking.

De heer en mevrouw Bos nemen het oppassen voor hun rekening in de speeltuin. Zij worden betaald door de gemeente.

Eind van het jaar wordt met een handtekeningenactie nog eens benadrukt dat de speeltuin leeft in de buurt. Het bestuur overhandigt de handtekeningen aan de wethouder om zo aan te tonen dat er geld moet vrij komen om Kindervreugd te vernieuwen.

 

 

 

 

Op 7 april 1979 wordt een nieuwe glijbaan in gebruik genomen. De glijbaan kostte ƒ7.000,00